Pēc divu gadu intensīva darba pabeigts Latvijā lielākais ūdenssaimniecības attīstības projekts Tukumā, kas ietvēra ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi 120 km garumā. Projekta kopējās projektēšanas un būvniecības izmaksas sasniedza  16,1 miljonus latu, no kuriem būvdarbus 13,9 miljonu latu apmērā veica „Skonto Būve”.

Projekta ietvaros kopumā izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 59,7 km garumā ar pievadi 1718 īpašumiem, kā arī  izbūvēti un rekonstruēti 60 km kanalizācijas tīklu ar  pievadi 1586 īpašumiem. Izbūvētas 13 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kas nodrošinās notekūdeņu pārsūknēšanu, lai visi notekūdeņi tiktu attīrīti pilsētas attīrīšanas iekārtās Tīlē.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs Juris Šulcs: „Šis ir pats vērienīgākais investīciju projekts ūdenssaimniecības jomā ne tikai Tukuma pilsētā, bet visā Latvijā! Esam pateicīgi ģenerāluzņēmējam SIA „Skonto Būve”, kā arī apakšuzņēmējiem, būvuzraugiem, projekta koordinatoriem par profesionālu un kvalitatīvu darbu. Savā un tukumnieku vārdā saku lielu paldies!”

„Skonto Būve” valdes priekšsēdētājs Guntis Rāvis: „Ir īpašs gandarījums strādāt pilsētā, kur pirms teju divdesmit gadiem dibinājām „Skonto Būve” un kur šo gadu laikā jau esam atvēruši vairākas rūpnīcas. Realizētais ūdenssaimniecības attīstības projekts ir apjomīgākais, kāds ir veikts ne vien Tukumā, bet visā Latvijā, un tas ir apliecinājums pilsētas attīstībai un tālākajai izaugsmei.”