VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas” A korpusa 1.kārtas būvniecība tika uzsākta 2013.gada pavasarī. Šobrīd ir izbūvēti grunts pastiprināšanas elementi. Paveikti 90% no pamatu plātnes izbūves darbiem, tai skaitā sagataves kārta, horizontālā hidroizolācija, aizsargkārta. Paveikti 80% no pārseguma izbūves darbiem kopā ar sienām, kolonām, vertikālo hidroizolāciju. Tiek montēta tehniskās kanalizācijas sistēma energobloka plātnē.

Tuvākajā laikā plānoti vidējā spiediena gāzes vada iznešanas darbi, iekškvartāla tīklu montāža, lietus kanalizācijas kolektora montāža un iekšējo inženiertīklu montāža.

Projekta pasūtītājs ir VSIA  „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, projektētājs SIA „Sarma & Norde”, būvnieks pilnsabiedrība „SBRE”.