"Skonto Būve" ir sertificējusi kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajam ISO 9001:2008 standartam, vides pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 14001:2004, arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmu atbilstoši LVS OHSAS 18001:2007 un energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001:2011.

Mūsu darba augsto kvalitāti apliecina arī ikgadējie Latvijas Būvnieku asociācijas un Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas diplomi un atzinības raksti visās uzņēmuma darbības jomās.

Apzinoties celtniecības darbu gaitā neizbēgamo ietekmi uz apkārtējo vidi, esam formulējuši savu politiku energopārvaldībā un apkārtējās vides aizsardzībā. Pēc iespējas izvēlamies videi draudzīgus materiālus, rūpīgi sekojam energoefektivitātei un aizvien samazinām enerģijas patēriņu būvniecības laikā.

Novērtējot speciālistu lomu uzņēmuma panākumos un savu atbildību darba tiesību ievērošanā, darbiniekiem nodrošinām veselības apdrošināšanu un to profesionalitātei atbilstošu atalgojumu celtniecības sektorā. 

Lūdzu iepazīties ar "Skonto Būve" pretkorupcijas politiku


"