Miljons foreļu atgriešanās

10.06.2013

Lai atjaunotu strauta foreļu populāciju, „Skonto Būve” iniciētā projekta „Miljons foreļu atgriešanās” ietvaros četru gadu laikā (2011 – 2014) Latvijas upēs tika ielaista jauna dzīvība – miljons strauta foreļu mazuļu.

Guntis Rāvis, „Skonto Būve” valdes priekšsēdētājs: „Vēl pagājušā gadsimta sākumā strauta forele bija plaši izplatīta visā Latvijas teritorijā, savukārt tagad strauta forele makšķernieku lomos ir reti un sastopama vairs tikai ap 200 upēs. Neskatoties uz to, strauta forele nav Latvijas īpaši aizsargājamo zivju sarakstā, arī valsts atbalsta programmas to populācijas atjaunošanai līdz šim nebija. Tāpēc nolēmām nākt ar privātu iniciatīvu un četru gadu laikā Latvijas upēs ielaist miljons strauta foreļu mazuļu, katru gadu pa 250 tūkstošiem.”

Zivju mazuļu izlaišanas vietas izvēlētas balstoties uz zinātniskiem Latvijas upju izpētes datiem, lai atjaunotu strauta foreļu populāciju upēs, kuras ir piemērotas strauta forelēm, bet tajās to nav vai ir ļoti maz un to turpmākā attīstība apdraudēta.

No Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” saņemta atļauja ielaist strauta foreļu mazuļus 7 Latvijas upju baseinos un 37 izlaišanas vietās. Foreļu ielaišanas vietas četru gadu laikā netika mainītas, lai, ņemot vērā strauta foreļu dzīves ciklu, pēc projekta īstenošanas tās noteiktajās upēs spētu vairoties jau dabīgā ceļā. 

Strauta foreļu mazuļus pēc „Skonto Būve” pasūtījuma izaudzēja trīs Latvijas zivju audzētavas – „BIOR” zivju audzētava „Tome”, SIA”Faps” un Z/s „Sillakas”. Zivju mazuļu ielaišanu upēs realizē biedrība “Mēs – zivīm”.


„Dabas koncertzāle"

30.08.2011

„Skonto Būve” 2011.gadā atbalstījusi mūzikas, dzejas un vizuālās mākslas sarīkojumu "Dabas koncertzāle”, kuras ietvaros Latvijas zinātnieki un mūziķi populārā veidā stāsta, rāda un dzied par Latvijas dabu.

Šis pasākums sevī veiksmīgi apvieno zinātni, mūziku, dzeju un vizuālo mākslu. Šīs unikālās savienības galvenais mērķis ir paplašināt cilvēku izpratni par apkārtējo vidi, dažādajām sugām tajā, kā arī mudināt katru indivīdu piedalīties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Izklaidējoši izglītojošais pasākums "Dabas koncertzāle" notiek trijās daļās. Pasākuma pirmajā daļā darbojas radošās un izziņu darbnīcas. Sarīkojuma otrajā daļā skan stāsti un dzeja par Latvijas dabu, savukārt trešā ir pasākuma muzikālā daļa, kurā ik gadu piedalās Latvijā pazīstami mākslinieki.


Lielā Talka

03.05.2011

„Skonto Būve” atbalstot Lielo Talku (www.talkas.lv), aicina būt atbildīgiem par vidi. Talkas ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta ne tikai vides sakopšanas darbiem, bet īpaši tiks akcentēti dažādi izglītojoši pasākumi.

Talkas kustības mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē.


Inčukalna gudrona dīķu sanācija

24.09.2010

SIA "Skonto Būve" piedalās projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" īstenošanā.

Šis ir viens no pielietojamās tehnoloģijas ziņā sarežģītākajiem un unikālākajiem projektiem vides jomā ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienības valstu mērogā. Inčukalna sērskābo gudrona dīķu sanācijas projekts sastāv no divu objektu - Dienvidu un Ziemeļu sērskābo gudronu dīķu būvniecības un sanācijas darbu realizācijas. Abos gadījumos gudrona dīķu piesārņojums infiltrācijas ceļā ir nonācis 70 - 90 metru dziļumā.

Piedaloties konkursā par darbu veikšanu projekta ““Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”, "Skonto Būve" savā piedāvājumā balstījās uz sava vācu apakšuzņēmēja pieredzi, kas ir veicis sanāciju 5 līdzīgiem dīķiem Austrumvācijā un Slovākijā.