Administratīvās ēkas „Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Administratīvās apgabaltiesas tiesu nama”projektēšana, būvniecība,kā arī izbūvēto iekārtu un komunikāciju tehniskā apkalpošana
Pasūtītājs: Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”
Projektētājs: SIA „Skonto Būve” arhitektu birojs
Projekta realizācijas laiks: 2011
Adrese: Rīgā, Baldones ielā 1/Slokas ielā 37a
  • Iepirkums  Nr. TNA 2011/22/priekšlikums
  • Jaunbūve, rekonstrukcija
  • Projektējamās ēkas kopējā platība 8744,81m2
  • Rekonstruējamās  ēkas kopējā platība 928,82m2