LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Projektētājs: SIA „Skonto Būve” arhitektu birojs
Projekta realizācijas laiks: 2013
Adrese: Rīgas iela 22, Jelgava
  • Jaunbūve un rekonstrukcija
  • Kopējā platība -5414,73 m² (t.sk. rekonstruējamai ēkai 370,99 m, jaunbūvei -  5043,74 m²)

Rekonstruējamā ēka un projektētā jaunbūve atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 5163 – Valdekas pils – gruntsgabalā. Ēkas paredzētas Pārtikas tehnoloģijas katedras vajadzībām. Izvērtējot zemes gabala, piegulošo ielu un esošās apbūves konfigurācijas sarežģītos apstākļus mācību korpusa jaunbūves trīsstāvīgā daļa izvietota paralēli Rīgas un Kronvalda ielām, kā arī Valdekas pilij un  maksimāli atvirzīta no vēsturiskajām ēkām gruntsgabala dziļumā. Mācību un laboratoriju korpuss, veidots kā neitrāls fons Valdekas pilij skatā no Rīgas ielas, vienlaikus aizsedzot citas aizmugurē esošās būves. Rekonstruējamajā muižas staļļa ēkai, kas atrodas cieši blakus Valdekas pilij, tiek saglabāts esošais būvapjoms.  Fasādei paredzēts remontēt apmetumu, krāsot, toņu gammu pieskaņojot jau iepriekš projektētajai Valdekas pils ēkas krāsojuma koncepcijai.