Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā ēka Nr.1 Daugavpils, Komandanta iela 7 Skiču un tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība
Pasūtītājs: VAS ”Valsts nekustamie īpašumi”
Projektētājs: SIA „Skonto Būve” arhitektu birojs
Projekta realizācijas laiks: 2007.05./2013.04. Ēka ekspluatēta no 2013. gada jūnija
Adrese: Daugavpils, Komandanta iela 7
  • Rekonstrukcija
  • Būvprojekta projektētā kopējā platība: 3355,53 m2
  • Ēkas rekonstrukcijas projekts izstrādātās Daugavpils PRPP administratīvās ēkas vajadzībām, iekļaujoties cietokšņa ansambļa vienotībā, pilnībā rekonstruētas sākotnējās fasādes, ievietojot stilam atbilstošu aizpildījumu – logus, durvis, atjaunojot visas jumta izbūves.

Ēkā izvietotas Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes vadība un struktūrvienību nodaļas. Plānojuma funkcionālais risinājums ir veidots ievērojot programmas prasības par struktūrvienību vienotības principu. Telpu plānojums katrai struktūrvienībai risināts autonomi. Kā vērtīgu interjera detaļu ir saglabāta plānojuma sistēma un centrālās kāpnes, ko pieprasa Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskie noteikumi. Būvprojekta ietvaros izprojektēti nepieciešamie teritorijas ārējie inženiertīkli.