Tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība Mākslas skolas izveidei Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā
Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas Dome
Projektētājs: SIA „Skonto Būve” arhitektu birojs
Projekta realizācijas laiks: 2013
Adrese: Strēlnieku prospekts 30, Jūrmalā
  • Rekonstrukcija, jaunbūve
  • Būvprojekta kopējā platība 1629,51 m²

Rekonstruēta ēka ar jaunu piebūvi, kurā izvietojas aktu un izstāžu zāles, kas ar plašiem stiklojumiem sapludinātas ar ārtelpu. Uz apzaļumotajumta izvietota izmantojama jumta terase. Kolorīts fasādes krāsu risinājums. Telpu funkcionālās saites, iekārtojums un inženieraprīkojums nodrošina ērtu un mūsdienīgu pedagoģisko darbu.

Pamatskolas ēka (rekonstrukcija) - 997,78 m2

Aktu un izstāžu zāle (jaunbūve) - 631,73 m2