Pareizticīgo Katedrāles fasādes restaurācija Brīvības bulvārī 23, Rīgā
Pasūtītājs: Latvijas Pareizticīgā baznīca
Projektētājs: SIA "Skonto Būve"
Projekta realizācijas laiks: 2003 - 2004
Adrese: Brīvības bulvāris 23, Rīga

Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles ēkas fasāžu remontu un restaurāciju veica SIA ''Skonto Būve''. Restaurācijas darbi tika veikti, pateicoties labdarības akcijai ''Svet''.

Projekta ietvaros veikta fasādes restaurācija, kas balstīta uz arhitektoniski māksliniecisko izpēti dabā, veikta fasādes tīrīšana, krāsošana, kā arī atsevišķu detaļu restaurācija.

Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāle celta 1876.-1884.g. pēc arhitekta Roberta Pflūga projekta,  krievu-bizantiešu stilā, kas raksturīgs eklektisma perioda pareizticīgo dievnamiem. Kristus Piedzimšanas katedrāle bija pirmā ēka, ko uzcēla Esplanādes laukumā. Celtniecības gaitā 1880.g. sākotnējais projekts tika mainīts - projekta autors ēku papildināja ar zvanu torni, jo būvniecības laikā ķeizaras Aleksandrs II katedrālei uzdāvināja divpadsmit Maskavā lietus zvanus.