Iekšlietu ministrijas Administratīvo ēku komplekss Rīgā Gaujas iela 15 I kārta
Pasūtītājs: VAS „Valsts Nekustamie īpašumi”
Projektētājs: SIA „Sarma & Norde”
Projekta realizācijas laiks: 07.2005. - 12.2007.
Adrese: Gaujas iela 15

Administratīvo ēku komplekss apvieno visas Iekšlietu ministrijas struktūrvienības. Kompleksa centrā izvietots ēdināšanas, arhīvu, noliktavu, konferenču un mācību telpu bloks. Ēkas savstarpēji savienotas ar stiklotām galerijām otrā stāva līmenī. No otrā līdz piektā stāva līmenim izbūvētas pārējas starp Iekšlietu ministrijas poliklīniku, Iekšlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts policiju un Sakaru centru. 

Ēkās izvietotas modernas, labiekārtotas darbavietas gandrīz 2000 darbiniekiem, mūsdienīgs īslaicīgās aizturēšanas izolators 80 aizturētajiem, arhīvu telpas, drošības prasībām atbilstošas telpas informācijas tehnoloģijām. 
 
Lai nodrošinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām netraucētu nokļūšanu ēkās, pie visām ieejām ir izbūvēti atbilstoši ieejas mezgli. Ēku ielokā ir izvietota arī operatīvā transporta autostāvvieta 200 automašīnām un tehnisko telpu bloku.
 
SIA „Skonto Būve” augstā līmenī veica sagatavošanas, būvniecības un montāžas darbus, ieskaitot metālkonstrukciju un saliekama dzelzsbetona konstrukciju montāžu, kā arī iekšējās apdares darbus un inženiertīklu izbūves darbus. Jebkurā sadarbības stadijā, sākot ar projekta izstrādi un saskaņošanu un beidzot ar objekta nodošanu, visi darbi izpildīti saskaņā ar līguma nosacījumiem un labā kvalitātē. Nekustamā īpašuma kopējā platība sastāda 41 781,1 kvadrātmetrus.