VAS Starptautiskās lidostas Rīga pasažieru termināļa paplašināšanas 5.kārta Ziemeļu piestātnes būvniecības 1.kārta
Pasūtītājs: VAS Starptautiskā lidosta "Rīga"
Projektētājs: SIA "Projektēšanas birojs ARHIS"
Projekta realizācijas laiks: 2014.gada augusts - 2015.gada septembris
Adrese: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053

VAS Starptautiskās lidosta ”Rīga” pasažieru termināļa paplašināšanas 5. kārta ietvēra būvapjoma (ēkas) celtniecību – Ziemeļu piestātni ar pasažieru tiltu nekustīgo daļu, kas tika izbūvēta apmēram 240m attālumā no pašreizējās piestātnes ēkas, kā arī ar savienojošas galerijas būvi, kas saista piestātni ar esošo termināļa ēkas kompleksu.

Piestātnes ēkas galvenās funkcijas būsaizlidojošo un atlidojošo pasažieru apkalpošana – iekāpšanas un izkāpšanas procesa nodrošināšana.

Termināļa paplašināšanas 5.kārta – gaisa kuģu piestātnes ēkas projekts, sadalīts divās būvniecības kārtās.

Ziemeļu piestātnes 1.būvniecības kārtā, ko veica SIA „Skonto Būve”, tika izbūvētas visas ēkas konstruktīvās daļas, veikta ārējās apdares un teritorijas daļas izbūve, galerijas ēkas iekšējā apdare un pielāgošana pagaidu funkcionēšanai lidostas vajadzībām.

Apkārt Ziemeļu piestātnei tika izbūvēts apbraucamais ceļš, kā arī galvenais apkalpes ceļš paralēli savienojošai galerijai Ziemeļu virzienā ar turpinājumu līdz pat kravas termināla zonai. Šis apkalpes ceļš nodrošina stāvvietu apkalpi gan pie jaunās piestātnes, gan arī teritorijā uz Ziemeļiem no tās.

Galerijas un piestātnes ēka ir izbūvēta tā, lai tā būtu pieejama, radot vienlīdzīgas iespējas ikvienam sabiedrības loceklim to izmantot un saņemt nepieciešamos pakalpojumus.

Lai panāktu Lidostas visu paplašināšanās kārtu vienota ēku kompleksa raksturu, tika izmantoti līdzīgi apdares materiāli un kompozīcijas principi, kā iepriekšējos projektos.

Ziemeļu piestātnes 2.būvniecības kārtā tiks pabeigti piestātnes ēkas iekšējie apdares darbi. Pēc šīs kārtas pabeigšanas būs iespējama visa objekta funkcionēšana, kā paredzēts termināļa paplašināšanas 5.kārtas projektā.

Galvenie tehniskie rādītāji:

APBŪVES LAUKUMS ĒKAI – 7718.39m2

VIRSZEMES KOPĒJĀ PLATĪBA ĒKAI – 15300.37m2

PAZEMES KOPĒJĀ PLATĪBA ĒKAI – 1691.19m2

VIRSZEMES STĀVU SKAITS – 2

PAZEMES STĀVU SKAITS - 1

ĒKAS BŪVTILPUMS - 86322.91 m3

 

Fotogrāfs: Elīna Matvejeva