Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra jaunās uzņemšanas nodaļas ēka Rīgā, Tvaika ielā 2
Pasūtītājs: VSIA '' Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs''
Projektētājs: SIA ’’Ozola&Bula arhitektu birojs’’
Projekta realizācijas laiks: 03.2013. - 11.2013.
Adrese: Rīga, Tvaika iela 2

Jaunais uzņemšanas nodaļas korpuss tika plānots divu demontēto korpusu un kādreizējā iežogotā infekciozo pacientu pastaigu laukuma vietā, tas izvietots uz Aptiekas ielas būvlaides, kas sakrīt ar sarkano līniju. Ēka ir bloķēta ar teritorijas žogu tā vēsturiskajā vietā, to nomainot pret jaunu – ažūru žogu. Ir saglabāta esošā iebrauktuve teritorijā, ko pašlaik izmanto operatīvais transports. Starp esošo ārstniecības korpusu un demontēto korpusu ir saglabāta parka daļa.

Jaunajā uzņemšanas nodaļas korpusā paredzēts izvietot vairāku funkcionāli atšķirīgu telpu grupas (plānos tās atzīmētas ar atšķirīgiem apzīmējumiem), kuru darbība ir jānošķir viena no otras vai jāorganizē atbilstoši slimnīcas vadības norādījumiem. Šim nolūkam vienotajā apjomā telpu grupas izvietotas tā, lai to izmantojošo pacientu un darbinieku plūsmas nekrustotos.

Apjoms jaunbūvējamai ēkai divstāvīgs ar divslīpu jumtu, vecinātu ķieģeļflīžu, koka imitācijas apdari, ņemot vērā šī Sarkandaugavas rajona vēsturiskās apbūves raksturu.

Fasāžu un piegulošās teritorijās izgaismošanai pielietoti prožektortipa gaismekļi uz vienstāvīgajiem ēkas apjomiem ar dažādu gaismas stara orientāciju. Visi inženiertīklu pieslēgumi veidoti pie slimnīcas teritorijas tīkliem.

Interjera risinājumos izmantoti elementi, kas paredzēti redzes un dzirdes invalīdu vieglākai orientācijai telpā, kā arī piemēroti cilvēkiem ar kustību traucējumiem – kontrastējošas krāsas margas un vadulas uz sienām, kabinetu durvis, sienu stūru uzlikas utt.