Viesnīcas Radisson Blu Hotel Latvia renovācija - 1.kārta
Pasūtītājs: AS "Viesnīca Latvija"
Projektētājs: SIA "Sarma & Norde"; SIA "Arhitekta J. Pogas birojs"
Projekta realizācijas laiks: 06.2000. - 05.2001.
Adrese: Elizabetes iela 55, Rīga

Ēkas rekonstrukcija tika veikta ļoti īsā laikā - 10 mēnešos, lai to paveiktu, darbā tika iesaistīti 26 apakšuzņēmēji, kuri savu darba kvalitāti un profesionālo pieredzi jau pierādījuši iepriekšējā sadarbībā.

Rūpīgi izvēlētie apakšuzņēmēji un augstā līmenī izpildītā darba organizācija ļāva objekta rekonstrukciju pabeigt pieprasītajā kvalitātē un paredzētajos termiņos.

 

Papildinot esošo vēsturisko ēku harmoniju, ēkas konstrukcijā iestrādāts daudz stikla un izveidoti skatu laukumi un panorāmas lifts pie ēkas ārsienas visā tās garumā.

 

Uz jumta papildus izbūvēta plaša stiklota telpa, kurā ierīkota moderna trenažieru zāle, bet tai blakus milzīga dekoratīva metāla konstrukcija, kas papildina ēkas jaunizveidoto dizainu.