Viesnīcas "Radisson Blu Elizabete Hotel ", Rīgā, Elizabetes ielā 71/73 būvniecība
Pasūtītājs: SIA "Elizabetes centrs"
Projektētājs: SIA "NAMS"
Projekta realizācijas laiks: 12.2005.-04.2008.
Adrese: Elizabetes iela 71/73, Rīga
Augstākās klases četru zvaigžņu viesnīca ir sarežģīta gan no konstruktīvā, gan darbu organizācijas, gan arī funkcionāli arhitektoniskā viedokļa. Tā atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, ļoti blīvi apbūvētā kvartālā. Turklāt no pasūtītāja puses tika izvirzītas ļoti augstas estētiskās un funkcionālās kvalitātes prasības, kas ievērojami apgrūtināja standarta risinājumu izmantošanu ēkas projektēšanā un būvniecībā.
 
Strādājot pie šādu objektu realizācijas, ir ļoti viegli pārliecināties, ka mūsdienās ēkas sarežģītības un jaunāko tehnoloģiju izmantošanas ziņā vairs daudz neatpaliek no, piemēram, aviācijas vai automobiļu industrijas, to attiecinot ne tikai uz inženiertehniskiem un strukturāliem risinājumiem, bet arī uz darba organizācijā un vadībā izmantotajām metodēm.
 
Tā kā celtniecībai atvēlētais laiks bija tikai 12 mēneši, liela uzmanība pievērsta industriālu tehnoloģiju un materiālu izmantošanas iespējamībai ēkas būvniecības procesā.