Biznesa centra būvniecība Ventspils vecpilsētā Ostas ielā 23, Ventspils
Pasūtītājs: AS ''Ventspils Nafta"
Projektētājs: SIA "Tugalev LTV"
Projekta realizācijas laiks: 01.2001. - 10.2002.
Adrese: Ostas iela 23, Ventspils

Veicot rekonstrukcijas darbus, Ventspils Vecpilsētā tika demontētas vecās ēkas un to vietā uzbūvētas jaunas. Kopumā centrs sastāv no piecām ēkām, kurās atrodas biroji un telpas dažādu konferenču un citu pasākumu rīkošanai.

Latvijas Energobūvniecības asociācija šo objektu atzinusi par labāko 2002. gadā nominmācijā "Rekonstrukciju un reastaurāciju objekti, sabiedriska rakstura būves".