Ražošanas ēkas jaunbūve nomas zemes gabalā Kaiju ielā 9, Venstpilī
Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde
Projektētājs: SIA „ER3”
Projekta realizācijas laiks: 05.2012. – 05.2013.
Adrese: Kaiju iela 9, Ventspils

Ēkas pamatu konstrukcija risināta ar pāļiem, kas savienoti ar monolītā betona stabveida pamatiem. Paviljona nesošais karkass pamatā risināts saliekamā dzelzsbetona konstrukcijās, bet jumta un fasādes konstrukcijas tiks veidotas no metāla konstrukcijām. Ēkas norobežojošo konstrukciju izbūve no sendviča tipa paneļiem. Ražošanas ēkai ir paaugstinātas prasības pret tīrību, kam pēc ISO skalas, atsevišķas telpās ir jāatbilst 5. līmenim. Ražošanas ēka aprīkota ar moderniem pamatinženiertīkliem - ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, elektroapgāde, gaisa kondicionēšana, ventilācija, kā arī vājstrāvu sistēmām – ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēma, datoru un telefonu tīkls, piekļuves sistēma, videonovērošanas sistēma, apskaņošanas sistēmas, kā arī BMS (Building management system) ēkas vadības sistēma, kas ir neatņemama  „gudras” ēkas komponente. Kopējā platība, kurā veikti darbi ir 4 247.1m2, no kuras 1 800,0m2 aizņem tīrā telpa.