Brīvības ielas rekonstrukcija (no R. Blaumaņa līdz Neretas ielai), Jēkabpilī
Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Projektētājs: SIA "SKA projekts"
Projekta realizācijas laiks: 05.2011. - 09.2012.
Adrese: Brīvības iela, Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads

Projekta laikā tika realizēti sekojoši būvdarbi:

 • Ielas rekonstrukcijas darbi 3,484 km garā posmā, kas ietver:
 • Zemes klātnes ierakuma/uzbēruma izbūvi 34 935m3;
 • Salturīgā kārtas izbūvi 17 413m3;
 • Dolomīta šķembu pamata izbūvi 54 357m2;
 • Asfaltbetona seguma izbūvi 27 266m2;
 • Bruģakmens seguma izbūvi 20 435m2;
 • Apzaļumošanu 11 598m2;
 • Betona apmaļu izbūvi 15 835m;
 • Ssatiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu;
 • Zemsprieguma ELT 6 960m;
 • VST 10 330m;
 • Apgaismojums 4 520m;
 • LŪK 3,0 km;
 • ŪKT 460 m;
 • Ūdensvads 1 730 m.