Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra Rīga, Latvija
Pasūtītājs: Rīgas Brīvostas pārvalde
Projektētājs: SIA "Jūras Projekts"
Projekta realizācijas laiks: 04.2012. - 11.2015.
Adrese: Rīga, Zilā iela no Nr. 16 līdz Nr. 25

Projekta mērķis ir Rīgas ostas ģenerālkravu, Ro-Ro un beramkravu termināļu pārcelšana no Andrejostas un Eksportostas rajoniem, atbrīvot pilsētas centru no kravu pārkraušanas operācijām, vienlaicīgi veicinot pakalpojumu un rūpnieciskās ražošanas (rūpnīcas, kombinētās transporta termināli, kravas sadales un loģistikas centri) attīstību ostās un citos transporta mezglos.

Projekta ietvaros paredzēts veikt 1.kārtas būvniecību, 2.kārtas būvniecību un „Zilās ielas rekonstrukciju un jaunas ielas gar Beķera grāvi projektēšanu Rīgā”.

Būvniecības darbu izbūves laikā tiks veikti sekojoši darbi: teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas darbi – teritorijas uzskalošana un izveidošana; hidrobūvju celtniecība Krievu salas Daugavas krastā – piestātnes Nr. 1, 2, 3, 4 un pieslēguma piestātne 1A ar kopējo garumu 1496,25 m; kuģu ceļa paplašināšana un padziļināšana; maģistrālo inženiertīklu izbūve – ūdensvads, notekūdeņu kanalizācijas un elektroapgāde, vājstrāvas, gāzes un ugunsdzēšanas tīkli; Satiksmes infrastruktūras izbūve – autoceļi, pievedceļi, tilts, laukumi un dzelzceļa nodrošinājums perspektīvo termināļu teritorijas funkcionēšanai.

Projekta galvenais būvuzņēmējs ir Pilnsabiedrība „BMGS S”, kuras sastāvā ietilpst SIA „Skonto Būve” un AS „BMGS”.