Inčukalna pazemes gāzes krātuves Kompresoru stacijas Nr.1 būvniecība Rīgas raj., Krimuldas pag., Ragana, ''Gāzes krātuve''
Pasūtītājs: AS "Latvijas Gāze"
Projektētājs: SIA "Olimps"
Projekta realizācijas laiks: 07.2005. - 05.2007.
Adrese: Rīgas rajons, Krimuldas pagasts, Ragana

Projekta realizācijā ietverta Pasūtītāja piegādāto tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, pieslēgšana pie esošajām un jaunajām komunikācijām, objekta kompleksā palaišana, iestatīšana un nodošana ekspluatācijā.