Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr.1 gāzes sausināšanas iekārtas būvniecība
Pasūtītājs: AS „Latvijas Gāze”
Projektētājs: SIA „Olimps”
Projekta realizācijas laiks: 06.2010.- 03.2012.
Adrese: „Inčukalna pazemes gāzes krātuve“, Raganā, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV–2144, Latvija

Projekta ietvaros tika izbūvēts gāzes sausināšanas mezgls, kura uzdevums ir novērst iespēju veidoties hidrantiem gāzes plūsmā, atdalīt ūdens un metanola tvaikus no PGK izņemamās dabas gāzes, pateicoties tam, ka sausinātājs - dietilēnglikols (tālāk tekstā DEG) absorbē ūdens tvaikus, pirms tās transportēšanas pa cauruļvadu.

Galvenie gāzes sausināšanas mezgla objekti:

  •  Kontroles un vadības bloks-bokss;
  •  DEG kontakta kolonnas (2 gab.);
  •  DEG vēdinātāja un attīrīšanas filtru mezgls;
  •  DEG reģenerācijas mezgls;
  •  Gāze/drenāžas šķidrums separators ar sūkņiem;
  •  Apakšzemes DEG drenāžas tvertne;
  •  DEG glabāšanas tvertne ar sūkņiem;
  •  Drenāžas šķidruma tvertne ar sūkņiem;
  •  Cauruļvadu estakāde;
  •  Gāzes savākšanas punkta Nr.1 sveču laukums.

Celtniecības apjomos ietilpa Pasūtītāja piegādāto tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana pie esošajām un jaunajām komunikācijām, objekta kompleksā palaišana, iestatīšana un nodošana ekspluatācijā.