Tramvaja līnijas renovācija Liepājā
Pasūtītājs: SIA „Liepājas tramvajs”
Projektētājs: AS "UPB"
Projekta realizācijas laiks: 03.2012.-10.2013.
Adrese: Liepāja, Rīgas ielas posms no Raiņa ielas līdz Jaunajai Ostmalai, K.Valdemāra ielas posms no Peldu ielas līdz Robežu ielai

Rekonstrukcijas ietvaros paredzēts rekonstruēt četrus esošos sliežu ceļa posmus. Būvdarbi tiks veikti vienlaicīgi vairākos etapos:

  • 1.etaps - Rīgas ielas posms no Raiņa ielas līdz Jaunajai ostmalai,
  • 2.etaps - Kr.Valdemāra un Peldu ielas krustojums,
  • 3. etaps - Kr.Valdemāra ielas posms no Rožu ielas līdz Jūrmalas ielai,
  • 4.etaps - Kr. Valdemāra ielas posms no Jūrmalas līdz Robežu ielai.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros ir paredzēta 1600 m sliežu ceļa nomaiņa, pieguļošo inženierkomunikāciju nomaiņa vai aizsardzība, ceļa segumu rekonstrukcija un jaunu trotuāru izbūve.