Stacijas “Bolderāja 2″ ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība
Pasūtītājs: VAS “Latvijas Dzelzceļš”
Projektētājs: AS "Ceļuprojekts"
Projekta realizācijas laiks: 02.2013. - 11.2015.
Adrese: Rīga, Apakšgrāvja iela 15

SIA „Skonto Būve” sadarbībā ar A/S „BMGS” ir pabeigusi jaunās stacijas “Bolderāja 2″ ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecību un objekts nodots pasūtītājam VAS “Latvijas Dzelzceļš”.

Projekta mērķis ir Rīgas dzelzceļa mezgla kopējās jaudas palielināšana, vilcienu kustības drošības un uzticamības uzlabošana.

Projekts ir saistīts ar Rīgas vēsturiskā centra un UNESCO Pasaules mantojuma pieminekļa zonas Daugavas labajā krastā atslogošanu no kravu pārkraušanas darbībām, pārvietojot kravas termināļus no Andrejsalas un Eksportostas uz Rīgas brīvostas no jauna izbūvējamo teritoriju Krievu salā Daugavas kreisajā krastā, veicinot šo teritoriju attīstību atbilstoši Rīgas attīstības plānā noteiktajam lietojumam un līdzsvarojot Rīgas brīvostas kravu apgrozījumu starp Daugavas kreiso un labo krastu.

"Šis, neapšaubāmi, ir viens no vērienīgākajiem transporta infrastruktūras projektiem Latvijā un visā Baltijā, un Skonto Būve ir gandarīta par iespēju piedalīties un dot savu ieguldījumu modernas pilsētas attīstībā. Esmu lepns, ka Skonto būve kopā ar saviem partneriem to ir paveikusi. Rīga un Latvija ir ieguvusi jaunu, izcilu transporta mezglu, kas uzlabo Rīgas ostas starptautisko konkurētspēju, bet Skonto būve un citi partneri – kompetenci, kuru noteikti varēsim “eksportēt”, tas ir, iegūto pieredzi un zināšanas īstenot līdzīgos projektos ārvalstīs un Latvijā. Jāatzīmē, ka šis projekts ir izcils piemērs tam, kā jāapgūst Eiropas Savienības fondu finansējums. Latvijas Dzelzceļa, kā pasūtītāja, atbildīgā pieeja, profesionalitāte un precīzi noformulētie projekta uzdevumi, ļāva darbu izpildītājiem ne tikai kvalitatīvi un laicīgi pabeigt darbu, bet arī jau sākotnēji veikt precīzus finanšu aprēķinus, kas nemainījās projekta izpildes laikā., " skaidro Guntis Rāvis, SIA " Skonto Būve" valdes priekšsēdētājs.

Kā skaidroja VAS “Latvijas Dzelzceļš”, turpmākos divus gadus stacija netiks pilnvērtīgi ekspluatēta, taču pēc tam plānots, ka no stacijas “Bolderāja 2″ uz Krievu salu varēs transportēt 500 ogļu vagonu dienā. Būs iespēja transportēt arī citus kravu veidus.

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. Projekta izmaksas ir 41,2 miljoni eiro, un Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 29,9 miljoni eiro.