Tramvaja līnijas renovācija un pagarināšana līdz Ezerkrastam, Liepājā
Pasūtītājs: SIA „Liepājas tramvajs”
Projektētājs: AS „UPB”
Projekta realizācijas laiks: 05.2012.-06.2013.
Adrese: Tukuma ielas posms no Klaipēdas ielas līdz Ventas ielai, Ventas ielas posms no Tukuma ielas līdz Ganību ielai, M.Ķempes iela, Slapjā iela 6, Liepāja

Liepāja ir pirmā pilsēta Latvijā, kurā pēc valsts neatkarības atgūšanas tika izbūvēta jauna tramvaja līnija.Liepājas tramvaja līnijas pagarināšanas projekts ir vērienīgs un nozīmīgs, jo veicinājis  vides un pilsētas infrastruktūras sakārtošanu jaunās trases maršrutā. Turpmāk pārvietošanās ar tramvaju būs vēl ērtāka tiem vairāk nekā 11 000 liepājnieku, kuri dzīvo Ezerkrastā.

Projekta rezultātā Liepājā tapusi jauna tramvaja līnija 3.6 kilometru garumā līdz dzīvojamam mikrorajonam Ezerkrasts.
Jaunā līnija virzās pa Tukuma ielas posmu no Klaipēdas ielas līdz Ventas ielai, pa Ventas ielu – posmā no Tukuma ielas līdz Ganību ielai, pa M. Ķempes ielu un noslēgsies ar apli Slapjā ielā.
Vienlaikus ir notikusi nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve un rekonstrukcija – siltumtrases rekonstrukcija, gāzes vada apvalkcauruļu izbūve, vājstrāvu tīklu, ūdens apgādes un kanalizācijas, elektroapgādes tīklu, apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve, jaunu ielas segumu, trotuāru kā arī teritorijas labiekārtošana.
Projektā paredzēti arī vides pieejamības risinājumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.