Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē
Pasūtītājs: SIA "Rīgas ūdens"
Projektētājs: SIA "Lakalme"
Projekta realizācijas laiks: 03.2012. - 06.2014.
Adrese: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija, Zemgales priekšpilsēta

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt vairāk par 50 km ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kā arī uzstādīt 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Maģistrālo tīklu izbūve tiek veikta no kaļamā ķeta caurulēm.

Projekta mērķis ir sakārtot ūdenssaimniecību Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā Dāliju-Kantora ielu rajonā, Upesgrīvas ielas rajonā, Liepājas ielas rajonā, Lutriņu ielas rajonā, Lībagu ielas rajonā, Krūzes ielas rajonā, Spices rajonā un Jaunmoku ielas rajonā, nodrošinot ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūvi līdz īpašumu robežai.

ES Kohēzijas līdzfinansētā projekta darbi tiek veikti saskaņā ar SIA „Lakalme” izstrādāto projektu, būvuzraudzību nodrošina SIA „Pro Via”, SIA „BaltLine Globe” un a/s „Infragate Eesti” inženieri.