Kompleksās sakaru sistēmas rekonstrukcija naftas cauruļvadam no Daugavpils līdz Ventspilij
Pasūtītājs: SIA "LatRosTrans"
Projektētājs: SIA "OLIMPS"
Projekta realizācijas laiks: 02.2002 - 12.2005
Adrese: Daugavpils - Ventspils, Latvija

Projekta ietvaros realizēta radio releju sakaru līnijas ar kopējo garumu 395 km celtniecība, 23 radio releju starpstaciju celtniecība, vienas radio releju gala stacijas celtniecība, multipleksoru un krossa konektoru iekārtu uzstādīšana sakaru mezglos un blokboksos, pārvietojamo ciparu radiosakaru sistēmas "TETRA" izveide gar norādīto cauruļvadu trases posmu 400 MHz diapazonā, datu pārraides tīkla izveide, elektrobarošanas iekārtu nomaiņa sakaru mezglos un to uzstādīšana blokboksos, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtu barošanu.

SM Džūkste un SM Ventspils esošo automātisko telefonu staciju nomaiņa, esošo SM Skrudaliena, SM Daugavpils, SM Ilūkste ATS papildus aprīkošana ar iekārtām, SM Daugavpils dispečeru sakaru sistēmas izveide, maģistrālo cauruļvadu koordinēšana un sakaru kabeļu sistēmu piesaistes izveide, izmantojot GPS sistēmu.