Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.1 (SP-1) rekonstrukcija
Pasūtītājs: AS „Latvijas Gāze”
Projektētājs: SIA „Olimps”
Projekta realizācijas laiks: 2007 - 2008
Adrese: „Inčukalna pazemes gāzes krātuve“, Raganā, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV–2144, Latvija

Projekta ietvaros tika veikti Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.1 visi būvniecības un montāžas darbi (dzelzsbetona, metāla konstrukcijas, ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, apkure un ventilācija, teritorijas labiekārtošana), projekta pilna realizācija, būvniecības vadība un organizēšana, materiālu piegāde, pasūtītāja piegādāto iekārtu uzstādīšana, ieregulēšana, palaišana un nodošana ekspluatācijā.