"Skonto Būve" piedāvāto darbu kompleksā ietilpst plaša profila apslēpto inženierkomunikāciju – cauruļvadu, kabeļu un signalizācijas sistēmu izbūve.

Pie lielākajiem objektiem jāmin Kompleksās sakaru sistēmas rekonstrukcija naftas cauruļvadam 395 km garumā posmam no Daugavpils līdz Ventspilij, TEC-1 ražotnes rekonstrukcija, Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas rekonstrukcija un filtru rekonstrukcija p/u "Rīgas ūdens" dzeramā ūdens attīrīšanas stacijā.